Weblog verhuisd!

schaapskooi_banner-image_detail_detailWeblog ‘Uit de schaapskooi’ is met ingang van vandaag verhuisd naar een nieuw maar vertrouwd adres: www.parochiekerndegoedeherder.nl

Het adres was al in gebruik voor de website die eind 2014 werd gestart. Maar omdat deze website niet meer werd bijgehouden en inmiddels verouderde informatie bevatte, is besloten om die (na overheveling van de bruikbare gegevens) op te heffen.

Dit is het laatste bericht van de weblog op het oude adres. Wij hopen u op het nieuwe adres weer te ontmoeten! Als u via email op nieuwe webberichten geattendeerd wil worden, dient u zich op het nieuwe adres ook opnieuw aan te melden. Excuses voor het ongemak.

Verder verandert er niet veel. Door te communiceren via één medium hopen we u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Beheercommissie De Goede Herder

Advertisements

Mededelingen (week 27)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 3 juli 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 6 juli is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 7 juli is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 10 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastor Kurvers voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.

 

De Boodschap teruglezen: Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen

Schriftlezingen van de veertiende zondag door het jaar (C) –  Jes. 66,10-14c. – Gal. 6,14-18. – Luc. 10,1-12.17-20 of 10,1-9.

 

WJD_krakau2016Wereld Jongeren Dagen

Van 25 juli tot en met 1 augustus worden de Wereld Jongeren Dagen gehouden in Krakau. Vanuit de bisdommen Rotterdam en Breda zullen niet 72 maar een kleine 200 jongeren de reis ondernemen onder. Pastoor Walter Broeders zal mee gaan als een van de begeleiders. Lees meer

Herinrichting: laatste werkzaamheden voor de bouwvak (week 26-29)

herinrichting_week-26_SAM_4706     herinrichting_week-26_SAM_4720

Sinds Eerste Pinksterdag, toen ruim duizend bezoekers hun ogen hebben uitgekeken in de Meerburgkerk, is er al weer veel gebeurd. De steigers aan de binnenkant van het gebouw zijn verwijderd. Wat nog resteert aan schilderwerk zal door de werklieden vanaf een rolsteiger worden gedaan. Bijgaande afbeeldingen laten zien hoever het schilderwerk al is gevorderd en hoezeer – dankzij de adviezen van restaurator Caroline Meulemans – de blootgelegde decoraties harmoniëren met de kleuren van de nieuw aangebrachte lagen Keimverf.

In de komende week wordt eerst het stalen frame voor de glazen corridor annex dagkapel geplaatst, die het gebouw zal scheiden in kerkzaal en multifunctionele ruimte. Een hele klus want het gaat om zeer zware stalen balken.

Daarna zullen in twee weken alle leidingen voor de vloerverwarming, elektra, internet en geluidsinstallatie in de vloer worden gelegd. Over al deze leidingen zal dan volgens planning in week 29 een afwerkvloer van zand en cement worden gestort. Op de laatste werkdag voor de bouwvak, vrijdag 22 juli, moet dit klaar zijn. De vloer kan dan drogen in de weken dat de werklieden van de aannemer genieten van een welverdiende vakantie.

herinrichting_week-26_SAM_4701Ook het steigerwerk aan de buitenzijde is grotendeels verwijderd. Aan de achterkant is in de afgelopen week het beton gestort voor de fundering van de aanbouw. Hier worden in de tweede helft van 2016 enkele nieuwe ruimtes gerealiseerd: een hal met garderobe, toiletten, een keuken, de opbaarruimte en familiekamer.

Beheercommissie De Goede Herder

Mededelingen (week 26)

Logo_DGHAfgelezen tijdens de viering van zondag 26 juni 2016 in de Menswording:

 • Woensdag 29 juni is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 30 juni is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
  Om 20:00 uur vergadert de werkgroep sluiten Menswording en in gebruik nemen van de Meerburg.
 • Zaterdag 2 juli wordt de communie weer thuis gebracht bij onze parochianen die de vieringen niet meer kunnen bijwonen.
 • Zondag 3 juli is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor. tevens kindernevendienst. De kinderen van groep 3 t/m groep 8 zijn van harte welkom. De leidsters vertellen het bijbelverhaal en de kinderen kunnen ook nog knutselen.
 • U kunt tot vrijdag 1 juli kopij inleveren voor de Nieuwsbrief.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.

 

katholiekleven-nlDe Boodschap teruglezen: Reis jij met Jezus mee?
Kapelaan Roderick van Attekum over de boodschap van de dertiende zondag door het jaar (C). – Lezingen: 1 Koningen19,16b.19-21. – Galaten 5,1.13-18. – Lucas 9,51-62.

 

Overleden: Cisca Cornelissen

symbool-kruisOp maandag 20 juni is overleden mevrouw F.M. Cornelissen-van Ovost, in de leeftijd van 89 jaar. Cisca  Cornelissen was op donderdagen een trouwe bezoekster van de handwerkclub in de Menswording.

De uitvaartdienst, waarin diaken Clavel zal voorgaan, vindt plaats op zaterdag 25 juni in de Menswording.  Aanvang: 10:30 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp.

Mededelingen (week 25)

Afgelezen tijdens de viering van zondag 19 juni 2016 in de Menswording:Logo_DGH

 • Woensdag 22 juni is er om 09:30 uur een woord- en gebedsviering in de pastorie van de Meerburg en om 10:00 uur een woord- en gebedsviering in de Menswording.
 • Donderdag 23 juni is er avondgebed in de Menswording. Aanvang: 19:15 uur.
 • Zondag 26 juni is er om 9:30 uur een eucharistieviering, waarin pater Van Ulden O.F.M. voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor.
 • De gelegenheidsuitgave van ‘de Vrolijke Kerk’ en de wijnen zijn nog steeds verkrijgbaar.

Voor meer informatie over de vieringen tot eind september zie de Agenda van deze weblog.

 

katholiekleven-nlDe Boodschap teruglezen: Wie zeggen de mensen dat ik ben?
Pastor Michel Hagen over de boodschap van de twaalfde zondag door het jaar (C). Schriftlezingen: Zacharia 12,10-11. – Galaten 3,26-29. – Lucas 9,18-24.

www.katholiekleven.nl
Sinds eind mei ondersteunt deze website het gelijknamige You-Tubekanaal, een initiatief van de Nederlandse bisschoppen. Katholiekleven.nl wil een aanvulling zijn op het medialandschap na het verdwijnen van de omroep RKK. Er worden korte video’s gemaakt voor diverse rubrieken:

 • De Boodschap: video’s over de schriftlezingen van de zondag door een van de priesters of diakens uit de Nederlandse kerkprovincie: waar gaat het over en wat is De Boodschap?
 • Paus Franciscus: video’s over de gebaren van barmhartigheid van paus Franciscus in het Heilig jaar van de Barmhartigheid
 • Heilig jaar: video’s over activiteiten in de Nederlandse bisdommen vanwege het Heilig jaar van de Barmhartigheid
 • Bij de dag: video’s over de actualiteit
 • Ik geloof: video’s waarin mensen vertellen wat hen inspireert en motiveert
 • De werken van: fotorubriek met mensen uit de Nederlandse bisdommen die hun geloof actief vormgeven door naastenliefde en werken van barmhartigheid


Van den Hende nieuwe voorzitter Bisschoppenconferentie

logo-katholiek.nlDe bisschop van Rotterdam, mgr. Hans van den Hende, volgt kardinaal Wim Eijk op als voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Mgr. Jan Liesen wordt de nieuwe vice-voorzitter. Dat is dinsdag bekend gemaakt. Lees meer.

van-den-hende

Vormelingen bouwen mee aan het Rijk van God  

Vormsel_2016_Petruskerk_27012120934_d221ca7730_zAfgelopen zaterdag 11 juni heeft de bisschop van Rotterdam, mgr J. van den Hende,  het Heilig Vormsel toegediend aan 31 jongeren en 10 volwassenen in de Petruskerk in Leiden (zie fotoverslag). Elk jaar opnieuw is het een hele mooie viering waar de kinderen – maar ook de volwassenen – naar uitgekeken hebben. Negen van de jonge vormelingen zijn afkomstig uit onze parochiekern:  Anouk, Vera, Kirsten, Josefien, Louise, Alicia, Mark, Finn en David. Onder begeleiding van Mariëlle de Vries hebben zij zich terdege op deze dag voorbereid.

“Tien keer zijn wij bij elkaar gekomen, meestal in de Menswordingkerk. Wij hebben de geloofsbelijdenis zin voor zin doorgenomen en er samen over gesproken. Zo hebben wij bij de eerste zin van de belijdenis erbij stil gestaan dat God ‘Vader’ is en ‘Schepper van hemel en aarde’. Zo rees de vraag: is dit scheppingsverhaal tegenstrijdig met oerknal?

vormelingen_2016“Wij hebben gesproken over vergeving: God vergeeft ons altijd als wij spijt hebben. Naar aanleiding hiervan hebben wij ons de vraag gesteld hoe vaak wij anderen moeten vergeven: tot zeven keer zeventig maal, zoals Jezus ons vraagt??

“Uiteraard hebben wij ook gesproken over het sacrament van het Vormsel: dat wij gezalfd worden en ervoor kiezen Christus te volgen. Dat wij willen meehelpen met onze talenten, om het Rijk van God op te bouwen. De Heilige Geest schenkt ons dan ook zijn zeven gaven. Hiervan kunnen wij elke dag gebruik maken. Wie wil er nu niet bijgestaan worden met wat extra wijsheid, inzicht, kennis en verstand? Zoals op de foto te zien is, hebben wij ook veel plezier met elkaar gehad.”

Hartelijk gefeliciteerd, vormelingen! Wij zijn blij met jullie keuze om Christus te volgen. En heel veel dank aan Mariëlle de Vries voor haar inzet en begeleiding!

Namens alle parochianen van De Goede Herder,

de pastoraatsgroep